Слънцето на минувача

Картина Слънцето на минувача.
Маслени бои в размер 65 х 80 см.

Закупена