Ослепяването на Владимир Расате

Картина Ослепяването на Владимир Расате.
Маслени бои в размер 100 х 140 см.

Закупена