Обсебена

Обсебена.
Маслени бои в размер 60 х 60 см.

Закупена