Живот

Картина Живот.
Маслени бои в размер 100 х 140 см.

Закупена