Хан Баян отпраща хазарските пратеници

Картина Хан Баян отпраща хазарските пратеници.
Маслени бои в размер 100 х 140 см.

Закупена