Там където лятото се ражда

Картина Там където лятото се ражда.
Маслени бои в размер 60 х 60 см.

Закупена