Заветът на Кубрат

Картина Заветът на Кубрат.
Маслени бои в размер 100 х 140 см.

Закупена