Баща и син

Баща и син.
Маслени бои в размер 100 х 140 см.

Закупена